Dr Hüsrev Purisa

Dr Hüsrev Purisa

Dr Hüsrev Purisa 1963 yılında İran/Tebriz’de doğdu. İlkokulu Enuşirevan koleji, ortaokulu enuşirevan koleji, liseyi ise Tebriz Mensur Lisesi'nde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine başlayan Dr Hüsrev Purisa 1992 yılında bu fakülteden mezun oldu ve 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda ihtisas eğitimine başladı. Yaklaşık 5.5 senelik ihtisas süresi boyunca ağırlıklı olarak El Cerrahisi Bilim Dalı'nda el ve mikrocerrahi eğitimi alan Dr Hüsrev Purisa 1998 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı.

1998-2000 yılları arasında Özel İren Hastanesinde SSK anlaşmalı olarak el ve mikrocerrahi alanında çalışan Dr Hüsrev Purisa 2000 yılında Özel Tem Hospital'da yine el ve mikrocerrahi alanında hizmet vermeye başlamıştır. Halen aynı hastanede görevine devam etmekte olan Dr Hüsrev Purisa evli ve bir çoçuk babasıdır.

Dr Hüsrev Purisa'nın üyesi olduğu dernekler :

  • Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
  • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
  • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
  • Bader Bahçeşehir Derneği

Dr Hüsrev Purisa Farsça, İngilizce, Türkçe ve Azerice bilmektedir.